2019 og verden - hva skjer?

26.12.2018

 

Med tarotnummerologi kan vi forutse litt av hvordan årene fortoner seg. Nå skal vi se litt på 2019, men dette kan selvsagt også brukes på å se bakover på tidligere år. 

 

 

 

Når vi skal se på et år, må det deles opp. Vi deler opp 2019 på denne måten: 2+0+1+9 = 12. 

Kort nummer 12 i tarotstokken er Den hengte mann, og dermed vil Den hengte mannens betydning si noe om hvordan 2019 blir og hva vi kommer til å oppleve det året.

 

 

Her er min tolkning av 2019

 

Kortet Den hengte mann viser en mann som henger opp-ned i et tre. Den norrøne guden Odin hengte seg selv i verdenstreet på denne måten og fikk etter dette stor visdom.

Kortet handler om å snu på problemstillingene for å se dem fra en annen vinkel. Det kan for eksempel bety at et forhold kan være fastlåst og at man blir tvunget til å snu på ting for å gjøre noe annerledes. Kanskje må man gi opp sine ideer og snu alt på hodet en stund. Dette kan bety at enkelte ikke lenger greier å samarbeide i 2019, eller at ting må forandres for å kunne fortsette. Dette kan gjelde land eller organisasjoner eller andre samarbeidspartnere. Alt som har med samarbeid å gjøre. Man må kanskje bli smidigere. Dermed kan vi kanskje oppleve en del uenigheter i 2019 før enighet kan oppnås.

 

Den hengte mann sier også noe om åndelighet og oppvåkning. Det kan bety at vi nå i 2019 vil bli mer opptatt av å ha noe å tro på, at vi vil føle et behov for å tro på noe. Vi får også et behov for å hjelpe dem som lider, så da vil nok hjelpeorganisasjoner og andre oppleve at flere engasjerer seg. Antagelig vil dette også bli satt lys på i media.

 

Den hengte mann er forbundet med Neptun, den romerske havguden. Det kan også tolkes til at vi vil oppleve en del oversvømmelser i 2019. Kan antagelig også tolkes til andre problemer med vann og hav.

En annen ting, er at dem som takler Neptun dårlig, kan føle behov for rusmidler, så kanskje vil noen få et økt forbruk av det. Det kan også tolkes til at vi antagelig vil høre om problemstillinger rundt dette i 2019.

 

En annen ting som også må tas med i forbindelse med dette kortet, er forræderi og avstraffelser. Noen vil få livet sitt snudd opp-ned. Det tolker jeg til saker i media der noen har gjort noe galt, og vil bli straffet for det.

 

Neptun er blå, så vil tro at man vil se blått i motebildet, eventuelt innen interiør.  

 

Tilbake